Vai trò của khách hàng

Nhưng Drucker cũng thường khai phá lĩnh vực mới. "Quản trị vì kết quả" là cuốn sách đầu tiên bàn về chiến lược. "Nhà quản trị hữu hiệu" là cuốn đầu tiên và đến nay vẫn là cuốn duy nhất bàn về hành vi cần có để là nhà quản trị. Dịch vụ chứng minh tài chính Drucker luôn đi trước thòi đại, ví dụ, ông đã nghiên cứu về những ý nghĩa của tri thức như một quyền lực và việc sỏ hữu tri thức 30 năm trước khi lĩnh vực này thành thời thượng.

Vai trò của khách hàng

Tầm quan trọng của quản trị: Quản trị là môn học vượt thòi gian và nhân bản – nhân bản vì chính con người làm quản trị. Mọi thành tựu của quản trị là thành tựu của nhà quản trị. Mọi thất bại của quản trị là thất bại của nhà quản Dịch vụ kế toán trị. Tầm nhìn, sự tận tâm, và tính chính trực của nhà quản trị sẽ quyết định quản trị đúng hay quản trị sai.

Vai trò của khách hàng: Theo Drucker, chỉ có một đinh nghĩa đúng về mục đích kinh doanh: tạo ra khách hàng. Thi trường không phải do Thượng đế, thiên nhiên, hay các động lực kinh tế tạo ra, mà do chính các doanh nhân hình thành. Doanh nhân giúp khách hàng thoả dich vu bao cao thue hang thang 'mãn sự ham muôn của mình; và có thể khách hàng đã có ham muôh trước khi được cấp phương tiện để thỏa mãn. Nhưng trưóc đó, nó mới chỉ là sự ham muốn trên lý thuyết; chỉ khi các doanh nhân có hành động để biến sự ham muốn đó thành một nhu cầu thực thụ thì mới có khách hàng và thị trường.

Quản trị tri thức: Từ lâu, Drucker đã bàn về những thay đổi sẽ diễn ra khi xã hội bước vào giai đoạn hậu công nghiệp và đặc biệt là về mối quan hệ khác biệt sẽ có giữa doanh nghiệp và những nhân viên với tài sản chính là vốn kiến thức họ mang đến cho ông chủ. Trong cuôh "Quản trị cho Tương lai", ông viết: "Từ nay, chìa khóa sẽ là tri thức. Thế giói sẽ không sử dụng nhiều lao động, nguyên liệu hay năng lượng, mà sử dụng nhiều tri thức".

Bài viết trong chuyên mục Giải trí được cập nhập hàng tuần, để tham khảo thêm thông tin vui lòng truy cập http://donuongbbq.com

Leave a Reply