Tầm quan trọng của nhiệm vụ này

ngay cả khi bạn hoàn tất 3 giai đoạn đầu một cách tốt đẹp thì vẫn thường gặp khó khăn vì yếu tố rộng lớn của nhiệm vụ này. Làm cho 100 người, 1.000 người hay 10.000 người hiểu và đồng lòng theo một tầm nhìn thường là một thử thách cực kỳ lớn.

Đối với những người chỉ được học để trở thành nhà quản lý thì việc truyền đạt tầm nhìn có thể sẽ rất khó khăn. Các nhà quản lý có khuynh hướng chỉ nghĩ về cấp trên và picture collage maker cấp dưới cận kề với mình chứ không tới những vị trí khác mà cũng cần phải thấu hiểu tầm nhìn. Họ thường quen với cách làm việc dựa theo sự việc cụ thể hằng ngày, không phải là các chiến lược tương lai hoặc là những tham vọng. Dĩ nhiên là họ có thể học hỏi thêm. Nhưng điều đó cần thời gian, nỗ lực, và có lẽ quan trọng hơn hết là nhận thức rõ ràng rằng vấn đề nằm ở đâu và làm sao để giải quyết nó.

Tầm quan trọng của nhiệm vụ tai camera360 ve dien thoai này

Các thất bại khi truyền đạt tầm nhìn thường được quy cho hoặc khả năng trí tuệ có giới hạn ở đội ngũ các nhân viên cấp thấp hoặc sự kháng cự thường gặp đối với các thay đổi trong đội ngũ nhân viên, và suy rộng ra là sự chấp thuận đối với các thông tin về sự thay đổi. Trong khi cả hai nhân tố này đều có thể là rất thích đáng, không một nhân tố nào được coi là vấn đề cơ bản. 
youcam perfect

Bạn có thể xem thêm bài viết trong mục Món ngon tại website http://donuongbbq.com

Leave a Reply