Lập kế hoạch hàng ngày một cách mưu lược

Mục tiêu doanh số: hiện tại, hàng năm, hàng quý, hàng tháng và hàng ngày.

• Danh sách 25 khách hàng tiềm năng nhất: đây là danh sách các khách hàng chiến lược bạn đã xác định và muốn thiết lập quan hệ.

• Phân loại khách hàng: tổ chức và xem lại các khách hàng hiện tại để quyết định xem khách hàng (hoặc khách hàng tiềm năng) đang thuộc nhóm nào dưới đây.

• Nhiều công sức / Ít lợi nhuận.

• Nhiều công sức / Nhiều lợi nhuận.

• Ít công sức / Ít lợi nhuận.

• Ít công sức / Nhiều lợi nhuận.

• Tóm lược và tổng quan khu vực: chuyện gì đang xảy ra trong khu vực của bạn.

• Khuynh hướng và những khách hàng luôn yêu thích cái mới: những khách hàng nào bạn nhắm đến sẽ nhanh chóng chấp nhận giải pháp của bạn.

• Thị phần và cạnh tranh: thị trường đang cạnh tranh như thế nào.

• Bản phân tích SWOT chung: bản phân tích điểm mạnh (strength), điểm yếu (weakness), cơ hội (opportunity), thách thức (threat) và bạn có thể bị mờ mắt ở đâu.

Lập kế hoạch hàng ngày một cách mưu lược. Bạn biết rất rõ việc bắt đầu bán hàng tại chỗ là như thế nào: bạn nhận chỉ tiêu, phải gọi mỗi ngày 25 đến 75 cuộc gọi, hẹn gặp, chuyển tiếp cơ hội bán hàng cho người khác hoặc là ký hợp đồng. Bạn có thể thực hiện thành công tất cả những thứ này nếu dành thời gian để lên kế hoạch hoạt động.

Tất cả những nhân viên bán hàng thành công đều đánh giá cao thời gian của họ. Họ biết phải thực hiện một số hoạt động bán hàng nào đó để đo lường xem một ngày của họ đáng bao nhiêu và biệt thự biển họ hiểu rõ cần phải làm gì để đạt được điều đó. Kế hoạch hoạt động sẽ giúp bạn quyết định được những yêu cầu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng nào có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. 

Chủ đề Món ngon bạn có thể cập nhập thường xuyên tại website http://donuongbbq.com

Leave a Reply