Kỹ nghệ cuội Châu Âu (P9)

Có thể có như vậy. Song, trong trường hợp cụ thể của khu mộ Châu Can thì khả năng đó rất ít. Bởi vì, như chúng ta biết, một âm mưu cực kỳ thâm độc của bọn thống trị nhà Hán du học nhật bản là thực hiện chính sách đồng hoá. Mặc dù, sách sử ký của Tư Mã Thiên có nói là bọn xâm lược nhà Hán vẫn lấy “tục cũ mà trị” nhưng thật ra ngay từ khi mổi xâm lược nước ta, chính sách đồng hoá, trước hết là về mặt văn hoá, đã được áp dụng và ngày càng khốc liệt. Những di tích khảo cổ học có niên đại thời thuộc Hán, kể cả những di tích thòi thuộc Hán có niên đại sớm, đều mang nặng yếu tô' của văn hoá Hán.

xuatkhaulaodongs3.vn những di tích, như khu mộ thuộc Hán ở Thiệu Dương (Thanh Hoá), di vật văn hoá Hán chiếm tỷ lệ rất lốn, thậm chí có ngôi mộ chiếm tỷ lệ tuyệt đối

Khu mộ Châu Can ở ngay trung tâm và rất gần với trị sở của bọn xâm lược nhà Hán. Nếu nó có niên đại đồng thòi vối thời thuộc Hán thì không thể không chịu ảnh hưởng và không thể không mang yếu tố của du hoc han quoc văn hoá Hán tộc. Nhưng ở đây hoàn toàn không có những yếu tô' đó. Điều này cho phép ta nghĩ rằng, khu mộ Châu Can phải có giới hạn niên đại muộn: cuôi thê' kỷ thứ II trưốc công nguyên trở về trước, nghĩa là trước khi nhà Hán xâm lược nước ta.

Về giới hạn niên đại sớm: khu mộ Châu Can rất gần gũi về nhiều mặt vổi khu mộ cổ Việt Khê: đó là sự tương đồng giữa cách thức mai táng, mặc dù kích thước quan tài có khác nhau; đó là sự tương đồng của nhiều đồ tuỳ táng. Các quan tài ở cả hai khu mộ Việt Khê và Châu Can đểu làm bằng thân cây khoét rỗng, phần dày làm thân, phần mỏng làm nắp; trên các mép thân và nắp đều có lỗ chốt hoặc lỗ để buộc dây. Còn đồ tuỳ táng, mặc dù có những hiện vật bên này có, bên kia không có và ngược lại, nhưng nhìn chung, về mặt chất liệu có nhiều điểm giông nhau như đồ đồng, đồ gỗ, đồ đan, vải v.v…

Đặc biệt những chiếc rìu ở Châu Can rất giống vối loại rìu lưỡi xéo gót nhỏ, mũi chúc và mỏng mảnh trong ngôi mộ Việt Khê. Từ những sự tương đồng đó, chúng tôi nghĩ rằng, niên đại của khu mộ Châu Can khá gần gũi với niên đại khu mộ Việt Khê. Tuy nhiên, phân tích toàn bộ những di vật của hai khu mộ, có thể cho rằng khu mộ Châu Can muộn hơn khu mộ Việt Khê chút ít.

Nội dung bạn đang xem còn rất nhiều trong chuyên mục Kinh tế, nếu bạn quan tâm nhiều chủ đề hơn vui lòng truy cập http://donuongbbq.com

Leave a Reply