Cung nhân lực lớn hơn cầu nhân lực

Ngược lại với trường hợp trên, có thể do nhu cầu của xã hội về sản phẩm hoặc dịch vụ từ tổ chức bị giảm sút so với thòi kỳ trưốc dẫn đến tổ chức bị thừa lao động so vối nhu cầu. Hoặc cũng có thể do tổ chức làm ăn thua lỗ nên thu hẹp sản xuất, lực lượng lao động cần phải giảm bớt, vì thế mà thừa Dịch vụ chứng minh tài chính lao động. Để có biện pháp hữu hiệu cần căn cứ vào tình hình cụ thể của tổ chức. Nhưng nhìn chung có thể gồm các biện pháp sau: Thuyên chuyển nhân lực đến bộ phận đang thiếu nhân lực. Tạm thời không thay thế những người chuyển đi. Giảm giờ lao động trong tuần, trong tháng và trong ngày nhưng phải thảo luận với người lao động và thông báo cho người lao động biết.

Thông thường biện pháp giảm giờ làm chỉ áp dụng đối vối nhân viên làm việc theo giờ 

Ví dụ, hiện mỗi Dịch vụ kế toán nhân viên đang làm 40 giò một tuần, để khắc phục tình trạng thừa nhân lực, mỗi nhân viên chỉ được bô" trí làm 30 giò trong tuần. Chia sẻ công việc: Hai nhân viên thay nhau cùng làm chung một công việc. Nghỉ luân phiên, nghỉ không lương tạm thời, khi cần lại huy động. Biện pháp này trưốc hết thường được áp dụng cho những công nhân mói vào nghề, thâm niên nghề thấp hoặc dịch vụ kế toán thuế trọn gói cũng có công ty áp dụng đối với công nhân có năng suất thấp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động thấp. Còn đối vói người quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật, khi áp dụng biện pháp tạm nghỉ không lương hoặc nghỉ luân phiên chủ yếu xem xét các đối tượng có năng lực kém hoặc khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức thấp. 

Cho các tổ chức khác thuê nhân lực: Đưa những người lao động của tổ chức đi làm việc cho các tổ chức khác có nhu cầu thuê lao động nhưng vẫn giữ tên họ trong danh sách bảng lương của tổ chức. Biện pháp này thường áp dụng đối vối đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, lành nghề cao trong giai đoạn tổ chức gặp khó khăn. Vận động nghỉ hưu sốm: Thường áp dụng đốĩ với nhân viên còn từ 2 đến 5 năm nữa sẽ đến tuổi nghỉ hưu nhưng đã có sô" năm đóng bảo hiểm xã hội như điều lệ về bảo hiểm xã hội quy định. Người lao động có thể chấp nhận nghỉ hưu sớm nếu được thêm khoản phụ cấp nào đó vào tiền lương hưu.

Vận động nhân viên về mất sức hoặc tự thôi việc và hưởng chế độ phụ cấp một lần: Có thể áp dụng đốì với nhân viên có sức khoẻ yếu, không đáp ứng được yêu cầu công việc của tổ chức nhưng bản thân gia đình và họ có thể tự tạo được việc làm hoặc có thể tìm được việc làm phù hợp tại cơ sở khác vối mức thu nhập khá hơn. Áp dụng bất cứ biện pháp nào kể trên nhằm giảm biên chế nhân lực, tổ chức cũng nên có chương trình trợ cấp, hưóng dẫn cho nhân viên nhanh chóng thích nghi với điều kiện mới bằng cách cố vấn, hưống dẫn cho nhân viên cách thức xin việc, động viên kích thích nhân viên về vật chất và tinh thần để giúp họ giảm bốt mặc cảm tâm lý và khó khăn ban đầu khi không còn việc làm ở tổ chức.

Thông tin hữu ích bạn đang đọc có rất nhiều tại chuyên mục Thị trường chung trong website http://donuongbbq.com

Leave a Reply