Chính sách tăng thu nhập nông thôn và giảm đói nghèo (P4)

Việc đưa công nghệ mới vào các vùng nông thôn thường rất là rủi ro. Những chủ nông trại có hiểu du học nhật bản biết phải miễn cưỡng chấp nhận thay đổi trừ khi những rủi ro của họ vượt qua được. Từ kinh nghiệm làu đời, người nông dân cố lý do đế' hoài nghi về các phát minh của những nông trại nghiên cứu thử nghiệm. Trong một số trường hợp cá biệt ở các nước kém phát triển, thu nhập của nông dân đã giảm sút, đôi khi đe dọa sự tồn tại của hộ nông dân, xuatkhaulaodongs3.vn khi việc đổi mới diễn ra. Những phương pháp mới thường không thích ứng với các điều kiện canh tác của địa phương:

Chính sách tăng thu nhập nông thôn và giảm đói nghèo 

Chúng không được thí nghiệm đủ mức ở những đất, khí hậu và môi trường khác nhau và có các hiệu ứng bất lợi làm giảm lợi ích mà chúng co' thể mang lại được. Khi sự tồn tại của gia đình đang bị đe dịch vụ kế toán thuế trọn gói dọa, thì tránh sác xuất của sự thất bát trong thu hoạch là điều auan trọng hơn so với tối đa ho'a sản lượng lâu dài. Rõ ràng việc áp dụng công nghệ mới đòi hỏi phải có sự giám sát ban đầu tích cực để sao cho hiệu quả kinh tế và xã hội có thể thấy trước được. Trong khi những thử nghiệm về nông nghiệp là cần thiết thì những chủ nông trại nhỏ chỉ có thể tự do thí nghiệm với một lượng diện tích, sử dụng phần ruộng đất còn lại để sản xuất lương thực với kỹ thuật cũ trong trường hợp cuộc thí nghiệp bị thất bại.

Có lẽ Trung Quốc chứng minh một cách tốt nhất cho tầm quan trọng của những chính sách nghiên cứu về nông nghiệp một cách đầy đủ. Trung Quốc co' mức tăng trưởng rất chậm về sản lượng lương thực tính theo đàu người. Từ những năm 1950, các viện nông nghiệp Trung Quốc đã bị cách ty khỏi các viện quốc tê' và đã tiến hành nghiên cứu nông nghiệp cơ bản rất ít. Trong thời gian cao trào của cuộc cách mạng văn hóa từ 1966 đến 1970, một số nhà khoa học nông nghiệp đầu đàn đã được cử về những vùng nông thôn để học tập nông dân và công nhân. Trong khoảng thời gian đó, việc tuyển vào đại học các sinh viên nông nghiệp bị gián đoạn, vì hệ thống giáo dục bị đóng cửa. 

Đặng Tiểu Bình, lãnh tụ chính trị lỗi lạc nhất trong thời gian cuối những năm 70 và những năm 80 đã chỉ rõ rằng, nghiên cứu đi chậm tụt hậu và giáo dục chất lượng thấp, đặc biệt là trong nông nghiệp, tiếp tục gây nên "cuộc khủng hoảng lớn nhất" trong nước Trung Quốc hiện nay. Vấn đề khó xử của Trung Quốc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nghiên chu nông nghiệp cơ bản, hoặc là định làm ở các viện nghiên cứu điạ phương, hoặc là vay mượn và áp dụng theo nước ngoài. Chương 10 cũng sẽ giải quyết những vấn đề này. Chương đó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ phù hợp với các nguồn lực và điều kiện xã hội. Các viện nông nghiệp của các nước kém phát triển phải phát triển và ứng dụng công nghệ thích hợp với các chủ nông trại nhỏ và những người lao động và phổ biến những thông tin kỹ thuật đố.

Bạn là người đang có nhu cầu về Gia dụng vậy hãy truy cập website của chúng tôi http://donuongbbq.com để có thông tin hữu ích nhé !

Leave a Reply